Your Cart

Contact met de winkel: 050 3645 982 

Gratis verzending boven de €50,-

Privacybeleid

WELKOM BIJ PRANAPUUR OF OP ONZE WEBSITE WWW.PRANAPUUR.NL
PranaPuur heeft privacy en security hoog in het vaandel staan voor zowel onszelf als voor u als gebruiker. In deze verklaring geven wij aan dat we ons conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgevingen omtrent privacy en gegevensbescherming en proberen naar eer en geweten deze zo goed mogelijk na te leven. Mocht u van mening zijn dat PranaPuur niet in lijn met de wetgeving opereert laat dit ons dan zo snel mogelijk weten via [email protected] Wij proberen er alles aan te doen om omissies te herstellen en staan altijd open voor suggesties en verbetering.

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten verwerken wij niet méér gegevens dan nodig is voor dat doel. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor dat doel waarvoor u ze verstrekt heeft. Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, zoals het geven van workshops;
 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze webshop en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om te zorgen dat goederen die u bij ons besteld hebt bij u kunnen worden bezorgd;
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief;
 • Om betalingen te kunnen doen;
 • Om u een factuur te kunnen sturen;
 • Om u te kunnen bellen en e-mailen als dit nodig is;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch;

 

Gronden voor verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens alleen als wij een geldige grondslag hebben, zoals:

 • De gegevensverwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld uw aanmelding voor een workshop
 • De gegevensverwerking is nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld voor onze boekhouding;
 • De gegevensverwerking is nodig vanwege gerechtvaardigde belangen van PranaPuur
 • U heeft voor de verwerking uitdrukkelijk toestemming verleend, bijvoorbeeld voor het mogen toesturen van onze nieuwsbrief.

Gerechtvaardigd belang
Indien wij ons beroepen op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, dan zullen wij een zorgvuldige afweging maken waarom onze belangen of die van onze relatie zwaarder wegen dan uw privacybelang. Wij houden hierbij rekening met de grondbeginselen (art 5) uit de AVG en met de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit.

 

Nieuwsbrief
Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Hierdoor ontvangt u maximaal maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van PranaPuur en blijft u op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van PranaPuur. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Wij vragen u, bij de inschrijving voor onze nieuwsbrieven, om uw naam, zodat wij onze nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?
Wij schakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening een aantal andere partijen in. Wij maken onder andere gebruik van een SaaS- applicatie voor onze boekhouding en wij schakelen een partij in voor de hosting van onze website. Deze derden verwerken bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens, zij doen dit als ‘verwerker’ voor PranaPuur. Wij maken duidelijke afspraken met deze partijen, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens met andere partijen delen omdat dit noodzakelijk voor, dan wel inherent is aan de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld met een bezorgdienst om uw bestelling bij u thuis te kunnen afleveren.

PranaPuur verstrekt uw persoonsgegevens in principe nooit aan derden. Het is wel belangrijk om te weten dat in het kader van een wettelijke verplichting PranaPuur gehouden kan zijn om informatie te verstrekken aan derden (bijvoorbeeld justitie) om te voldoen aan die wettelijke verplichting.
Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijk voorwaarde is en u gaat niet akkoord met het delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kunnen wij u niet van dienst zijn. Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u bepaalde diensten te kunnen aanbieden.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door ons verzameld:

 • Als u zich aanmeldt voor een workshop vragen wij bepaalde persoonsgegevens van u, zoals uw naam, telefoonnummer en emailadres;
 • Plaatsen van een bestelling: via onze website kunt u producten bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling uit te voeren en de bestelde producten aan u af te leveren;
 • Aanmaken account: daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen en verlanglijstjes bij te houden;
 • Inschrijving nieuwsbrief: als u hebt aangegeven dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren;
 • Contact opnemen: u kunt ons benaderen met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefoon. In dat geval zullen we contact met u opnemen om uw vraag of klacht te behandelen;
 • Gebruik/bezoek website: bij het surfen op onze website wordt technische informatie over uw apparaat verkregen (bijvoorbeeld het IP-adres) en uw bezoekgedrag op de website. We ontvangen deze informatie door cookies die op onze website zijn geplaatst;

 

Bewaartermijnen
PranaPuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang, veranderende wetgeving, juridische interventie, lopende juridische kwesties of andere bepalingen anders beslissen. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wanneer deze termijnen verstreken zijn, zorgt PranaPuur ervoor dat vernietiging van de betreffende persoonsgegevens op een beveiligde manier plaatsvindt. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van de persoonsgegevens met zorg gebeurt.

Webshop Account
De zichtbare persoonsgegevens die zijn opgeslagen in uw account op Pranapuur.nl worden bewaard totdat u besluit het account te verwijderen. Uw bestelhistorie op Pranapuur.nl wordt tot maximaal 2 jaar na uw laatste bestelling bewaard, zodat u deze via uw account kunt inzien, met uitzondering van de gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren, bijvoorbeeld de persoonsgegevens zoals deze op de facturen vermeld staan.
Als u 2 jaar geen gebruik hebt gemaakt van uw account, dan zullen wij u vragen of u uw account wilt behouden. Als u, ook na een reminder, niet aangeeft uw account te willen behouden, verwijderen wij uw account.

Aankoop zonder webshop account
Als u een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 2 jaar na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen. (e.e.a. hangt ook af van de garantierermijnen die je hebt.)

Reviews
Persoonsgegevens die in het kader van een review over een product worden verwerkt, worden net zo lang bewaard als dat het product, waarop de review betrekking heeft, bij ons in het assortiment zit.

Klantenservice
Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten worden maximaal 18 maanden nadat de vraag of de klacht is opgelost bewaard.

Cookies
Daarnaast maakt PranaPuur op de website gebruik van cookies om de veiligheid, kwaliteit en de werking van de website te monitoren en continue te verbeteren. PranaPuur gebruikt daarvoor in de basis alleen noodzakelijke Cookies. Gegevens worden anoniem verwerkt en niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden of in enige andere vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan noodzakelijk of waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Sociale Media

U kunt PranaPuur vinden op verschillende sociale media, zoals Facebook en Instagram. Het is mogelijk dat wij toegang krijgen tot een deel van uw profielgegevens als u ons volgt. Dat hangt af van uw instellingen op deze sociale media. Wij kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak een bepaald item is gedeeld en geliked via sociale media. Op die manier kunnen wij het bereik van dat item analyseren. De grondslag van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden pas actief indien u daarop klikt. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst wanneer u op de button klikt.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en Instagram, (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door de social medianetwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Beveiliging van uw/jouw gegevens
PranaPuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
De website van PranaPuur maakt gebruik van ssl en een betrouwbaar ssl certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Minderjarigen
Jongeren onder de 16 jaar kunnen niet zelf toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Verwerkingen van persoonsgegevens die wij op basis van toestemming uitvoeren (bijvoorbeeld het versturen van de nieuwsbrief) zijn daarom alleen beschikbaar voor personen van 16 jaar of ouder. Als ouders of wettelijke vertegenwoordigers van mening zijn dat persoonsgegevens van hun kind onder de 16 jaar ten onrechte zijn verwerkt dan kunnen ze hiervan melding maken of door een e-mail te sturen aan [email protected]

Doorgifte naar landen buiten de EER

PranaPuur of door PranaPuur ingeschakelde verwerkers zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER opslaan of verwerken als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U hebt als betrokkene vanuit de AVG de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheidvan gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar [email protected]. PranaPuur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover kunt u vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

In het geval u gebruik maakt van een gepersonaliseerd account, kunnen bepaalde persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, ook door u zelf worden gewijzigd via uw account.

TOT SLOT
Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen kunnen PranaPuur noodzaken deze privacyverklaring aan te passen. U kunt aan de datum onderaan deze privacyverklaring zien wanneer het voor het laatst is aangepast. PranaPuur kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze privacyverklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

DEZE PRIVACYVERKLARING IS VOOR HET LAATST AANGEPAST OP 12-02-2021.

Gratis verzending

Op alle orders boven de € 50,-

Binnen 30 dagen retourneren

En het volledige aankoopbedrag terug

Internationale garantie

Binnen het land van bestellen

100% Veilig afrekenen

PayPal / MasterCard / Visa

Wij gaan sluiten!

De winkel sluit op 1 oktober, maar we werken vol enthousiasme aan een spannend nieuw concept!